16-18 Νοεμβριου 2007

Τριήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο Εθνικού δικτύου σχολείων Βιομηχανική κληρονομιά